Hva koster det å opparbeide tomten din?

Når du skal bygge hus, eller bygge på boligen din, trenger du en tomt som er klar og ferdig opparbeidet. Grunnarbeidet på tomten er en viktig del av byggeprosessen, og det er flere trinn man må igjennom for å sikre at tomten er klar for bygging.

Graving av tomten

Utgraving eller graving på tomten din innebærer blant annet å fjerne jord, stein og andre materialer for å forberede området der huset skal stå. Kanskje du også har en skråtomt som trenger sprengning?

Denne prosessen kan ofte være omfattende, og krever bruk av gravmaskin og annet utstyr. Gravingen må utføres nøye for å unngå skade på omkringliggende områder, og for å sikre at grunnen er stabil nok for boligen som skal bygges. Vanligvis innebærer dette å planere, grave ut for fundamentet om tomten er skrå, samt å legge til rette for drenering og andre installasjoner som vann – og avløpsrør.

Hva betyr det å planere en tomt?

Å planere betyr å jevne ut eller tilpasse overflaten av tomten. Etter utgravingen kan det være nødvendig å fylle på med stein eller grus for å skape en jevn og stabil overflate. Dette gjør man for å sikre at fundamentet på huset får den riktige støtten, og at overflaten er klar for videre byggearbeid.

I planeringen av tomten gjør vi også terrengtilpasninger / drenering for å unngå vannansamling mot huset.

Opparbeide tomt - Viken vei og anlegg

Hva koster det å opparbeide tomten din?

Kostnadene for å grave ut en tomt kan selvfølgelig variere veldig avhengig av flere faktorer. Dette er det vi ser på når vi skal beregne kostnader på jobben: 

  1. Tomtens størrelse: større tomter med vanskelig grunnforhold (for eksempel mye stein, fjell eller skrått terreng) vil kreve mer arbeid og dermed høyere kostnader.
  2. Arbeidskraft og utstyr: må vi for eksempel sprenge fjell på tomten kreves det mer utstyr enn ved en opparbeiding av en flat tomt. Dette er faktorer som kan være med på at kostnadene vil bli høyere.
  3. Transport og bortkjøring av masse: Hvis det ikke behov for bortkjøring av store mengder jord eller stein kan dette selvfølgelig være med på å gjøre kostnadene noe lavere.
Viken vei og anlegg

Prisen for grunnarbeid på en tomt kan som nevnt over variere betydelig avhengig av tomtenes tilstand. For eksempel kan en flat tomt med god jordkvalitet og ingen store hindringer være relativt billig å forberede for bygging, mens en skrå tomt med dårlig jordkvalitet, store steiner, eller andre hindringer kan være betydelig dyrere.

For en vanlig, flat tomt vil en opparbeiding koste rundt 400.000 kroner. Må du sprenge vil prisen på grunnarbeid og planering av tomt kunne ligge på opptil 550.000 kroner, her blir prisen også høyere med tanke på at man må kjøre bort en del masse. Merk at dette er priseksempler, og at vi må se ditt prosjekt før vi gir en nøyaktig pris.

Vi ønsker gjerne å komme på en uforpliktende befaring av ditt prosjekt. Dette gjør oss i stand til å gi deg en konkret pris på grunnarbeidet på din tomt.