Slik bidrar vi til det grønne skiftet

Å integrere bærekraftige praksiser i alle aspekter av virksomheten bidrar til å redusere den generelle miljøpåvirkningen. Dette kan inkludere å velge miljøvennlige materialer, redusere avfall gjennom gjenbruk og resirkulering, og optimalisere logistikk og transportruter for å minimere drivstoffbruk.

Bærekraftsmål 5 - Likestilling mellom kjønnene
Bærekraftsmål 7 - Ren energi til alle
Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimatiltakene
Bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå målene

Bærekraft

Som en del av Viken-Gruppen er vi er stolte av å være engasjert i arbeidet med FNs bærekraftsmål, da vi tror på viktigheten av å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden. Ved å integrere prinsippene i bærekraftsmålene i vår bedriftsstrategi, tar vi aktivt ansvar for å påvirke positiv forandring på flere områder.
 
Å integrere bærekraftige praksiser i alle aspekter av virksomheten bidrar til å redusere den generelle miljøpåvirkningen. Dette kan inkludere å velge miljøvennlige materialer, redusere avfall gjennom gjenbruk og resirkulering, og optimalisere logistikk og transportruter for å minimere drivstoffbruk.