«Vi er en allsidig leverandør av vei og anleggstjenester.
Våre erfarne medarbeidere og vår solide maskinpark gjør dette til et selskap vi er stolte av. Vi arbeider sammen for å utvikle en innovativ og bærekraftig virksomhet.»

Fredrik Olsen
Daglig leder

«Vi er en allsidig leverandør av vei og anleggstjenester. Våre erfarne medarbeidere og vår solide maskinpark gjør dette til et selskap vi er stolte av.
Vi arbeider sammen for å utvikle en innovativ og bærekraftig virksomhet.
«

Fredrik Olsen
Daglig leder

OM OSS

Viken Vei og Anlegg ble etablert 10.august 2019 av erfarne entreprenører med lang erfaring fra bransjen. Viken Vei og anlegg er lokalisert med hovedkontor i Drammen.

Selskapet har en eierstruktur hvor flere av de ansatte er med på aksjonærsiden.

Selskapet utfører alle tjenester innen graving, massetransport, drenering, rivning, veg, vann og avløp.

Selskapet har i dag 15 ansatte og har kontorer i Follo og Vestfold.

Vår visjon er å levere prosjekter med høy kvalitet og innenfor de tidsrammer som våre kunder forventer.