Viken Vei og Anlegg ble etablert 10.august 2019 av erfarne entreprenører med lang erfaring fra bransjen. Viken Vei og anlegg er lokalisert med hovedkontor i Drammen.

Selskapet har en eierstruktur hvor flere av de ansatte er med på aksjonærsiden.

Selskapet utfører alle tjenester innen graving, massetransport, drenering, rivning, veg, vann og avløp.

Selskapet har i dag 15 ansatte og har kontorer i Follo og Vestfold.

Vår visjon er å levere prosjekter med høy kvalitet og innenfor de tidsrammer som våre kunder forventer.