Drenering

Effektiv drenering er essensielt for å beskytte bygg mot vannskader og for å opprettbolde grunnens stabilitet. Vi har dreneringsløsninger som er designet for å håndtere overflatevann og grunnvann på en måte som minimerer risiko for skade på infrastruktur.

Vi tilbyr alt fra planlegging og klargjøring av dreneringssystemer til vedlikehold. Vår tilnærming sikrer at dreneringløsningene er effektive, holdbar og tilpasset de spesifikke forholdene på stedet.