BOLIG

Grunnarbeider | VA-anlegg | Utomhusarbeider | Stabling av tørrmurer | Håndtering av UE

Viken vei og anlegg leverer alt av grunnarbeider, VA anlegg og utomhusarbeider. Som allsidig entreprenør tar vi på oss alle typer oppdrag.

NÆRING

Grunnarbeider | Større VA-anlegg | Utomhusarbeider | Knusing av stein | Sortering av masser | Håndtering av UE

Viken Vei og anlegg har kapasitet til større prosjekter. Vi utfører VA anlegg, utomhusarbeider, infrastruktur og grunnarbeider.